About Barangay BAGONG SILANG....

History of Barangay Bagong Silang

            Isang malayong bukid ang Bagong Silang, ni walang maayos na daan papunta doon hanggang noong dekada sitenta.

            Taong  1983 nang dumating sa balanga ang isang grupo mula sa dating Ministry of Human Settlement na pinamumunuan ni dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Ang grupo na pinangunahan ni Willy Ortaliz ay nakipag-usap kay dating Gobernador Efren B. Pascual para sa paghahanap ng isang lugar na maaaring pagtayuan ng isang livelihood training center para sa mga Bataeño na naghahangad na magkaroon ng kahit anong uri ng negosyo .

            Paunti-unti ay naiayos ang daan patungong  BLISS. Paunti-unti ay nagkaroon ng mga bahay-kubo sa paligid ng training center.

            Ngunit panandalian lang ang naging buhay ng training center. Kasabay ang pagbagsak ng rehimeng Marcos ay kaagad na ring nakalimutan ang BLISS. Natigil ang operasyon nito sa kawalan ng pondo. Ang center ay ginawang iskwater.

            Hindi napigil ang pagdagsa ng mga taong gustong magkaroon ng matitirhan kahit masabing sila ay mga iskwater  lang sa BLISS. Dinayo nila ang paligid ng center, nagtayo ng mga kubo at doon na nanirahan.

            Sa panahon ni dating Mayor Melanio Banzon Jr. nagkaroon na katuparan na mabuo ang pamayanan ng Bagong Silang. Inayos ang paghahati ng nasabing lugar.

            Nang dumating ang panahong kailangang kilalanin ng pamahalaan ang pamayanan bilang isang bagong barangay, nagkaisa noong 1988 ang mga tagarito sa payak na pinagmulan nito.

            Si Luis Santuyo ang unang kapitan nito hanggang palitan ni Doroteo Austria.

            Isang madawag na kagubatan ang Bagong Silang. Noon ay walang maayos na daan papunta sa Bagong Silang hanggang dekada sitenta.

            Taong 1981 nang dumating sa Balanga ang isang grupo mula sa dating Ministry ng Human Settlements na pinamumunuan ni dating Unang Ginang Imelda Marcos. Ang grupo ay pinangunahan ni Direktor Willy Ortaliz at sila ay nakipag-usap sa noon ay dating Gobernador ng Bataan Efren B. Pascual para sa paghahanap ng isang lugar na maaring pagtayuan ng Proyekto para sa Pabahay at sentro ng Sanayang Pangkabuhayan para sa mga Balangueño na naghahanap na magkaroon ng tirahan at kahit na anong uri ng negosyo tulad ng pagbababuyan at pagmamanukan.

            Nagkasundo na sa malayong kagubatan sa itaas ng Buenavista Resort itayo ang tinawag na BLISS-KKK o kilusang kabuhayan at kaunlaran. Sa halagang isang milyong piso ay itinayo ang may limapung bahay (50) at ang dalawang palapag na sentro ng sanayang pangkabuhayan. Hindi naglaon, ang nasabing lugar ay nakilala sa tawag na BLISS at ito ay naging isang sityo ng Barangay Tenejero. Dahilan sa pagdami ng mga taong nagtutungo sa lugar na ito para sa pabahay at pagsasanay-pangkabuhayan, unti-unti ay naging maayos ang daan at nagkaroon pa ng mga bahay sa paligid ng sanayan.

            Ngunit panandalian lamang ang naging buhay ng proyektong ito sapagkat ng bumagsak ang rehimeng Marcos ay tuloy nalimutan na ang BLISS. Natigil ang operasyon nito sa kawalan ng pondo at ang lugar ay ginawang tirahan ng mga iskwater.

            Hindi napigil ang mga taong gustong magkaroon ng matitirhan kahit masabing sila’y mga iskwater sa BLISS. Dinayo nila ang BLISS at nagtayo sila ng mga bahay at doon nanirahan.

            Sa panahon na noon ay Punong-bayan ng Balanga na si G. Teodoro Alonzo ay nagawa niyang maging maayos ang BLISS. Ngunit dumating ang araw na nawala siya sa tungkulin at ang naging kapalit niya ay si G. Melanio Banzon Jr. Sinikap niya na magkaroon ng katuparan na mabuo ang pamayanan ng BLISS. Inayos niya ang paghahati ng lupa ng nasabing lugar at tuluyan ng dumami ang mga tao na naninirahan sa BLISS.

            Nang dumating ang panahong kailangan nang kilalanin ng pamahalaan ang BLISS bilang isang bagong barangay ng Balanga, sa tulong ni Bokal Fernando Austria ay nagharap siya ng isang resolusyon sa pagpulong ng Sangguniang Panlalawigan na humihiling na mahiwalay na ang sityo BLISS sa Tenejero at maging isang ganap na barangay at ito’y tatawaging Barangay Bagong Silang.

            At noong 1988, sa bias ng ordinansa na pinalabas ng Sangguniang Panlalawigan ng Bataan, ay ganap na naging isang barangay ng bayan ng Balanga ang Bagong Silang. Si G. Luis Santuyo ang unang naging Kapitan ng Barangay na sinundan naman ng kasalukuyang Kapitan at ABC President na si G. Teddy Austria.

            Ngayon, sa suporta at tulong na ibinigay ng pamahalaang lungsod ng Balanga sa pamumuno ni G. Albert S. Garcia at kanyang mga kasama ay isa nang maunlad at maipagmamalaking barangay ng lungsod ng Balanga ang ngayon ay kilala sa tawag na “New Born” o “Bagong Silang”.   

 Filed under: Uncategorized


© 2008
Ophelia Theme Designed by Lorelei for Web Hosting | Coded by Cheap Web Hosting and Web Site Hosting
A.    Special Features

   

Community

·        SOCIO-CULTURAL

               Most of the members of the community are migrants. Some are only transient. They organized their way of life to earn living through farming, tricycle driving, sewing, carpentry and putting up their own business.

 

·        POLITICAL

               The community is headed by the Barangay Chairman Emma J.. Austria. This staffing pattern and administration of her are set in accordance with the Civil Service Commission standard in consistence with the provision of the Local Governing Code.

 

·        GEO-POLITICAL

      Bagong Silang is one of the 25 barangays in the City of Balanga. It is located at the west Abo-abo River, North of Kalugkog River, East of Roman Super highway and south of National Road leading to the forest. It has an area of 1,585 hectares.

 

·        DEMOGRAPHY


         The census shows that Barangay Bagong Silang has a total population of 6,339. Almost half of the population comprises the voting population. The total of households are 700 and  879 families.


BARANGAY OFFICIALS 

. EMMA J. AUSTRIA

Barangay Chairman

Ricardo S.Isuan
Tresurer
Yolanda Y. Crisenes
Secretary
Kgd. Arcadia L. Dizon
Education
Kgd. Teresa Alipio
Sports
Kgd. Danilo Separo
Finance
Kgd. Ernesto Marquez
Peace & Order
Kgd. Romeo Lazo
Cleanliness
Kgd. Roberto Tallara
Housing & Health
Aljay Lacson
SK Chairman
 
 
 
 
 

 

 


 
 

 
 

          
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
Comments