Annoucement‎ > ‎

● Distribution and Retrieval of Learning Materials for Week 7&8 and for Week 1&2

posted Jan 15, 2014, 11:29 PM by Brenda Lee Labang   [ updated Jun 3, 2021, 10:30 PM by Erianne Dela Pena ]
                                                                                  
 


Para po sa kaalaman ng lahat:
                                Ang mga guro ng Bagong Silang mula K-Floating teacher ay nasa ating paaralan sa Huwebes, May 20, 2021 para sa Retrieval (answer sheets) at Distribution (LAS at SLMs), sa oras na 8:00 to 11:00 ng umaga. Magsuot po ng face mask at face shield bilang pag-iingat. Patnubayan tayo ng Poong Lumikha.Comments